Privacy Verklaring

Privacyverklaring BizzCon

Via de diensten en website van BizzCon worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Voor BizzCon is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij zijn op grond van de voorgenoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegeven wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is, dat ze ons worden verstrekt. Door gebruik te maken van ons contact- of aanmeldformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter, namelijk uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, worden verwijderd.

Doel

De persoonsgegevens die aan BizzCon worden verstrekt, mogen door ons worden verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast gebruikt BizzCon persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief, het analyseren en optimaliseren van de website. Voor zover dit noodzakelijk is, wordt hiervoor om uw toestemming gevraagd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden tevens een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan deze nieuwbrief ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De toestemming geeft u door bij het registreren het hokje aan te vinken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruiksnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens waar mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opgravingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben met Google afspraken gemaakt over het gebruik van cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat Google van zelf met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaring van Google.

Medewerkers BizzCon

BizzCon ziet er op toe dat de data die u bij ons opslaat, tenzij expliciet gevraagd, niet zal worden benaderd door medewerkers van BizzCon. Medewerkers van BizzCon worden gehouden aan de arbeidsovereenkomst waarin staat dat alle data vertrouwelijk is en met de grootste zorg moet worden behandeld.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, verwijderen en wijzigingen van uw gegevens

Vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde richten tot:

[email protected]

of per post

BizzCon IT B.V. Wattbaan 51-7 3439ML Nieuwegein