Missie & Visie

Visie

BizzCon focust zich op de totaal ontzorging van haar klanten om deze te ondersteunen bij een storing of calamiteit. Door onze transparante afspraken creëren wij meerwaarde voor organisaties welke, al dan niet gedwongen door richtlijnen of wettelijke bepalingen, een hogere beschikbaarheid willen behalen van de IT infrastructuur.
Wij streven naar 100% beschikbaarheid van de diensten van onze klanten.

Missie

BizzCon maakt ICT oplossingen simpel en toegankelijk voor MKB en MKB+ met een specifieke focus in de Retail, Horeca en (woon)Zorg. Wij vinden het belangrijk om onze klanten volledig te ontzorgen op de momenten dat de klant dit het meeste nodig heeft.
BizzCon onderscheidt zich in de markt door zich op te stellen als onafhankelijke kennispartner op het gebied van ICT oplossingen om de continuïteit te kunnen waarborgen.