Klachtenprocedure

BizzCon streeft ernaar om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan helaas gebeuren dat er iets misgaat en dat u hierover een klacht wilt indienen.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over een door ons verleende dienst of geleverd product. Doe dit het liefst – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gemeld wordt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daar meer tijd voor nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

U kunt uw klacht bij ons melden via [email protected].