IT Availability Scan

Hoe kwetsbaar is uw IT-infrastructuur en waar zitten de risico’s? WannaCry, Petya en Bad Rabbit zijn voorbeelden van Malware aanvallen die veel impact hebben gehad op de continuïteit van veel bedrijven. Deze aanvallen worden steeds geraffineerder en cybercriminelen zullen steeds effectiever te werk gaan om aanvallen uit te voeren op kwetsbare systemen.

Hoe onze IT Availability Scan u kan ondersteunen?
De IT Availability Scan geeft u de juiste handvatten om maatregelen te treffen tegen uw huidige risico’s en kwetsbaarheden om uzelf te wapenen tegen cybercriminaliteit.

Tijdens de IT Availability Scan zal BizzCon gedurende 2,5 dag bij u aanwezig zijn om de gehele IT-infrastructuur in kaart te brengen. Hierbij worden diverse gesprekken gehouden met medewerkers en worden verschillende scans op de infrastructuur uitgevoerd om een volledig beeld te krijgen.

De volgende onderwerpen zullen hierbij de revue passeren:

  • Functionele eisen en wensen
  • Huidige situatie
  • IT-beleid
  • Technische diepgang
  • Security Scan
  • Procedures
  • Bevindingen

Uw omgeving zal volledig in kaart gebracht worden om tot een momentopname te komen waarbij alle risico’s in de huidige situatie in kaart worden gebracht. Na afloop van de scan ontvangt u van ons een rapportage met de hierboven genoemde punten. Daarnaast krijgt u, indien gewenst, advies over de bevindingen van een Disaster Recovery specialist.